|
Powered by  


 
DEMOVIDEOGEBRUIKS-
AANWIJZING


Houd de SPITA Firefighter bij het handvat vast.
Trek de huls eraf.


Duw de huls onder in het handvat om de handgreep te verlengen.


Verwijder de witte (of gele) dop en draai deze om.


Wrijf met de punt van de dop over de zwarte punt om de SPITA Firefighter te ontsteken. 

Richt de blusser naar de onderkant van de vlammen.


SPITA FIREFIGHTER WERKING


De SPITA FireFighter is een handmatig, draagbaar brandblusapparaat met een opmerkelijk blusvermogen en werkt met een kaliumpoederstraal
         
– een unieke methode onder de brandblussers –
waarbij het poeder zeer snel verdampt en vervolgens condenseert tot een blusstof.

De blusstof reageert direct op de aanwezige zuurstof bij de vuurhaard. Hierdoor krijgt het vuur onvoldoende zuurstof (de “katalysator” van de brand) en zal daardoor verminderen en uiteindelijk doven. Gele dop voor
 de ontsteking


        kunststof handvat        metalen buis
                                           met bluslading  

Het apparaat is een kleine, compacte, lichtgewicht cilinder:
- het bovenste deel van het apparaat bestaat uit een metalen buis die
  de bluslading bevat.
- het onderste deel van het apparaat is gemaakt van kunststof en dient
  als het handvat.


De SPITA FireFighter is samengesteld uit stabiele, vaste kalium mineralen, bevat geen gas en staat NIET ONDER DRUK.

 De aerosolachtige blusstraal
 wordt alleen geproduceerd
 wanneer de ontsteker (bruine
 punt op gele dop) over de basis
 (donkere punt op rode metalen
 buis) wordt gewreven.
 
 De geproduceerde blusstraal is
 in wezen een inert zout van
 kalium dat gas afgeeft dat  al in de atmosfeer aanwezig is, 
waarmee de SPITA FireFighter alle soorten branden van klasse A, B, C, E en F kan blussen door middel van het creëren van verzadiging.


Hoe werkt het proces van de SPITA FireFighter:
Het blusproces omvat twee verschillende reacties, een fysieke en een chemische reactie.
De fysieke reactie heeft betrekking op de eigenschap van kalium om snel in de lucht te oxideren. Bij contact met lucht verbruiken kalium moleculen grote hoeveelheden zuurstof, waardoor de zuurstofaanvoer bij een brand wordt verminderd.
De chemische reactie komt tot stand doordat de kaliumdeeltjes zich zeer snel verbinden met de verbrandingsdeeltjes van het vuur.

Door de twee reacties vindt een snel omzettingsproces plaats in het apparaat, waarbij de inhoud onmiddellijk van een vaste toestand in een gasvormige toestand wordt omgezet, waardoor de kaliumdeeltjes in de vorm van een nevel vrijkomen. Deze deeltjes zijn in staat om alle andere vrije deeltjes te onderscheppen en te neutraliseren, welke worden geproduceerd door het verbrandingsproces van het vuur.

De vervolgens langzame biologische afbraak bevordert de preventie van het steeds weer oplaaien van de brandhaard.
Het hele proces is milieuvriendelijker dan het gebruik van blusschuim of -poeder omdat de restanten na de brand eenvoudig zijn te verwijderen.

SPITA Smart Products B.V.
Industrieweg 18-9           
3846 BD Harderwijk (NL)
Tel. +31 (0)341 - 414993


Copyright 2023 G&G Investments B.V.
De merknamen en logo's van "SPITA" , "ResQ-tape" , "ResQ-plast" , "ResQ-mold" ,
"ResQ-rope" , "ResQ-spray"  "FireFighter" zijn eigendom van G&G Investments BV.
The brand names & logos of 
"SPITA" , "ResQ-tape" , "ResQ-plast" , "ResQ-mold" ,
"ResQ-rope" , "ResQ-spray", "FireFighter" are intellectual property of G&G Investments BV.
Powered by