|
Powered by  
UL 2775SPITA ASD VEELGESTELDE VRAGENV
HOE WERKT DE SPITA ASD?

 

A: De SPITA ASD bestrijdt vuur op moleculair niveau. De blusnevel bestaat uit kalium-aerosolen welke een chemische reactie aangaan met de brand. Hierdoor wordt de energie uit het vuur verwijderd en doven de vlammen.

VHOELANG DUURT HET VOORDAT DE SPITA ASD START?

 

A: Zodra de SPITA ASD wordt geactiveerd d.m.v. de ingebouwde starter, wordt de blusnevel binnen 10 seconden geactiveerd en begint het blussen.


VIS DE BLUSNEVEL VEILIG?

 

A: Als u tijdens gebruik de blusnevel inademt, is er GEEN GEVAAR voor de gezondheid (longen) omdat de blusnevel uit kalium bestaat. Kalium is een voedsel component en daarom is de blusnevel veilig voor de gezondheid en het milieu.
LET OP: de blusstof van een gewone brandblusser kan wel zeer gevaarlijk voor de gezondheid zijn, omdat deze het kankerverwekkende PFAS kan bevatten.

 

VHOELANG BLUST DE SPITA ASD?

 

A: De SPITA ASD genereert afhankelijk van het type een blusnevel voor een bepaalde ruimte waarbij de blustijd varieert van 10 seconden tot 1 minuut. Zodra de brand is geblust, blijven de niet-gebruikte kaliumaerosolen in de ruimte zweven om eventueel oplaaien van het vuur te voorkomen.

VVOOR WELKE BRANDEN IS DE SPITA ASD GESCHIKT?

 

A: De SPITA ASD bestrijdt elke brand door middels een chemische reactie in te grijpen in het verbrandingsproces. Dit geldt voor alle soorten brand en daarmee is de SPITA ASD goedgekeurd voor alle brandklassen A, B, C, E , F & K.


VIS DE SPITA ASD GECERTIFICEERD?

 

A: Ja, de SPITA ASD heeft diverse testen ondergaan bij allerlei verschillende (inter)nationale organisaties. De SPITA ASD is o.a. door de volgende organisaties gecertificeerd: ISO, KIWA, UL, TNO, RINA, CE, NFPA, EPA, ATEX, ECB, ABS.


VMOET IK DE SPITA ASD REGELMATIG LATEN TESTEN?

 

A: Nee, de SPITA ASD hoeft na aanschaf en installatie niet meer te worden getest. Alleen gewone brandblussers dienen regelmatig te worden getest i.v.m. de druk in de houder.

VIS DE SPITA ASD VEILIG VOOR KINDEREN EN DIEREN?

 

A: De SPITA ASD bevat geen giftige of gevaarlijke stoffen en de houder staat NIET onder druk. De SPITA ASD blusnevel tast ook het zuurstofniveau in een ruimte niet aan en is daarom absoluut veilig!

VVEROORZAAAKT DE SPITA ASD MILIEUSCHADE BIJ GEBRUIK?

 

A: Nee, de SPITA ASD bevat uitsluitend het natuurlijke element KALIUM en is daarmee 100% milieuvriendelijk. (Een gewone brandblusser is WEL schadelijk voor het milieu vanwege de blusstof). Na gebruik kan de SPITA ASD bij het metaalafval voor 100% recycling van het metaal.

VIS DE SPITA ASD OOK TE GEBRUIKEN BIJ EEN ELEKTRISCHE OF ELECTRONICA BRAND?

 

A: Ja, de SPITA ASD bevat geen elektrisch geleidende stoffen en kan worden gebruikt bij voltages tot 100.000Volt. De blusstof is NIET corrossief en eventuele resten van de blusstof kunnen na het blussen eenvoudig worden verwijderd met een stofzuiger, waardoor gevoelige electronica NIET wordt aangetast. Ook een batterijbrand kan worden geblust, maar direct daarna moet de batterij worden gekoeld (met water) om opnieuw ontbranden te voorkomen.SPITA Smart Products B.V.
Industrieweg 18-9           
3846 BD Harderwijk (NL)
Tel. +31 (0)341 - 414993


Copyright 2023 G&G Investments B.V.
De merknamen en logo's van "SPITA" , "ResQ-tape" , "ResQ-plast" , "ResQ-mold" ,
"ResQ-rope" , "ResQ-spray"  "FireFighter" zijn eigendom van G&G Investments BV.
The brand names & logos of 
"SPITA" , "ResQ-tape" , "ResQ-plast" , "ResQ-mold" ,
"ResQ-rope" , "ResQ-spray", "FireFighter" are intellectual property of G&G Investments BV.
Powered by